Home » Academie » Advies op maat » Personeelsbeleid en financiën » Van team-gedoe naar een doe-team

Van team-gedoe naar een doe-team

Wat maakt een groep mensen eigenlijk tot een team? Het hebben van of het werken in een goed functionerend team is geen toeval: daar moet hard aan worden gewerkt en vraagt constant onderhoud en reflectie van aanstuurder en teamlid.
Er zijn bijzonder veel theorieën omtrent teamvorming en teamontwikkeling: u kent vast de theorie. Maar wát is de theorie van de praktijk? Heeft u soms irritaties aan ‘gedoe’ in het team? Heeft u een team of heeft u medewerkers die in hetzelfde gebouw aan dezelfde kinderen werken vanuit individuele passie, betrokkenheid, zienswijze en overtuiging? Zijn uw team(leden) onder uw aansturing in staat iedere dag weer die topprestatie in het onderwijs te leveren? Teamtopsport pur sang.
De uitnodiging ligt voor u: organiseer tijd om de teamkwaliteit te onderhouden en verder te ontwikkelen. Wellicht zit u in de omstandigheid dat er een nieuw team moet worden geformeerd of dat er veel ‘gedoe’ of spanning is, of dat er irritaties zijn. Laat u eens bijpraten om vanuit een niet alledaagse invalshoek naar uw team te kijken en met uw team te werken. Uw situatie is het uitgangspunt.

 


Inschrijven

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte?
Neem dan contact op met de AVS, Vera Ruitenberg, adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png