Leergang Theorie U

Verbind mensen met hun innerlijke bron van handelen

Dit is een tijd van grote complexe problemen en uitdagingen. De vraag waar we voor staan, is hoe we een antwoord vinden op deze grote uitdagingen. In zijn U-theorie laat Otto Scharmer ons kennismaken met een nieuw concept van leidinggeven dat gebaseerd is op het verbinden van mensen met hun ziel, hun moreel besef. Wie je bent als leider of leerkracht speelt een belangrijke rol. In de meeste scholen leren mensen van het verleden. We kunnen veel leren van succeservaringen en van fouten die we maken. Maar in een tijd waarin gisteren geen leidraad meer is voor morgen, is deze vorm van leren onvoldoende. Zoals Einstein reeds zei: “De problemen die we veroorzaakt hebben, kunnen niet opgelost worden op het niveau van denken dat ze geschapen heeft.” Om de omslag te maken van leren uit het verleden naar leren van de toekomst doorlopen we de vijf bewegingen van de U. In deze leergang komen ze uitgebreid aan bod met een praktische vertaalslag naar uw school.
 
Belangrijkste vormen en inhouden
  • naast de theorie besteden we veel aandacht aan verschillende werkvormen die u kunt toepassen bij bijvoorbeeld ouders en bij uw team en het effect hiervan;
  • leren van het verleden versus leren van de toekomst;
  • mensen verbinden met hun ziel;
  • resultaten, processen en the inner place from which we act;
  • kenmerken van leidinggeven aan levende systemen;
  • de vijf fasen van het U-proces: seeing, sensing, presencing, creating, evolving;
  • loslaten om toe te laten: leren en ont-leren;
  • manieren van aandacht schenken: downloading, discussie, empathische en generatieve dialoog;
  • omgaan met bronnen van weerstand: de stemmen van het oordeel, het cynisme en de angst.
U kunt de theorie en de bijpassende werkvormen uit de vele mogelijkheden van Theorie U op alle niveaus in het onderwijs toepassen.
 

Reacties
‘Ik heb belangrijke inzichten opgedaan:
- Het belang van innerlijke drijfveren als hefboom voor succesvolle ontwikkeling;
- De kracht van benaderen vanuit eco in plaats van ego;
- Het achterlaten van het verleden om te komen tot verandering.’

‘Basis voor een goede start. Terug naar de kern.’


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
De leergang ‘Theorie U in de school’ van Natuurlijk Leren is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en is opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor het professionaliseringsthema ‘Persoonlijk Leiderschap’ en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via formeel leren.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: Natuurlijk leren

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Jan Jutten
Natuurlijk Leren

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap 

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png