Leergang Leiderschap en talentontwikkeling

Laat je talenten voor je werken

Floreren van jezelf, je team en je organisatie

Wat is er nu mooier dan dat je dagelijks vooral datgene kunt doen waar je goed in bent, blij van wordt en energie van krijgt? Dat levert, zeker als je dat ook als team ervaart, winst op voor het individu, het team en de schoolorganisatie als geheel. Hierbij komen werkplezier én optimale opbrengsten bij elkaar. Dat gun je toch iedereen?

Deze leergang is gericht op het floreren van jezelf, je teamleden, je organisatie en uiteindelijk de aan jou en je team toevertrouwde leerlingen. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap is hiervoor een samenwerking aangegaan met ‘t Mannetje & Co, pioniers en specialisten in de Talenten- en Sterke Puntenbenadering.
Tijdens de leergang combineren we op een heel concrete en snel in de praktijk toepasbare wijze klassieke methodes die hun waarde bewezen hebben met actuele inzichten als de Talenten en Sterke Puntenbenadering, Waarderend Onderzoeken, Progressiegericht werken en Job-/Teamcraften.
 

Kenmerken

 • Veel tijd en ruimte voor het delen van ervaringen (deelnemers onderling en in de eigen professionele omgeving);
 • Sterk persoonsgericht en praktijkgerelateerd: bij de keuzes in uitwerking en bij de voorbereidings- en toepassingsopdrachten richten we ons op zowel hoofd, hart als handen;
 • Mogelijke Inzet van duo’s/sparringpartners en/of regionale intervisiegroepen;
 • Consequente proceslijn: Ik <-> de Ander (medewerker en team centraal) <-> de Situatie (school en omgeving centraal);
 • Kennisoverdracht op basis van actuele (wetenschappelijke) inzichten;
 • Combinaties vinden plaats van bekende en in de praktijk bewezen modellen en instrumenten zoals Talenten- en Sterke Puntenbenadering (Clifton StrengthsFinder©), Job-/teamcrafting, de nieuwste inzichten vanuit de Positieve Psychologie, Waarderend Onderzoeken, Progressiegericht Werken, en de werken van Collins, Pink en internationaal onderzoeksbureau Gallup;
 • Ontwikkeling van een geïntegreerd persoonlijk excellentieplan, teamplan en schoolplan voor de toekomst;
 • Afsluitend gesprek (optioneel) op locatie tussen leidinggevende, deelnemer en trainer;
 • Je ontvangt na afloop, bij minimaal 80 procent aanwezigheid, de uitvoering van de opdrachten en een voldoende voor de eindpresentatie, een certificaat.

Programma

De leergang bestaat uit een tweedaagse (incl. overnachting), zes eendaagsen, afspraken met intervisiegroep of sparringpartners en diverse voorbereidings- en toepassingsopdrachten.

 • Dag 1 en 2: verdiepende kennismaking, sparkling moments, logische niveaus (visie/missie), waarden/drijfveren, omgevingsanalyse, doelen stellen, feedback, Ik en mijn talenten, talenten en teams, thuisopdrachten.
 • Dag 3: Ik en mijn talenten (vervolg), sterke en zwakke punten (hoe ontwikkelen en benutten), Job-/ teamcrafting
 • Dag 4: logische niveaus (vervolg), mijn team (teammatrix), leidinggeven 1 (invloed, stijlen, verwachtingsmanagement, sturen op ‘wat’ in plaats van  ‘hoe’), voorbeeldfunctie, thuisopdrachten.
 • Dag 5: leidinggeven 2 (test, model situationeel leidinggeven, toepassingsmogelijkheden), Progressiegerichte ontwikkelgesprekken (incl. oefenen), schaalvragen, thuisopdrachten.
 • Dag 6: ontwikkeling van teams, klimaatvragen, teams en veranderingen (incl. omgang met weerstand), thuisopdrachten.
 • Dag 7: logische niveaus en schoolorganisatie, duurzame inzetbaarheid (mentale en fysieke gezondheid, stresspreventie, cirkelmodel), organisatiekenmerken, transfer en borging, vooruitkijken naar eigen praktijk.
 • Dag 8: Eindpresentaties deelnemers en feedback en afsluiting leergang.

Optioneel: afsluitend gesprek op locatie tussen leidinggevende, deelnemer en trainer.

Opbrengsten

 • Je hebt je ontwikkeld op het terrein van zelfkennis en bent daarmee in ‘je kracht’ komen te staan; de persoon achter de schoolleider (wie ben ik, waar gaat het mij om, waar sta ik voor?).
 • Je hebt je persoonlijke, team- en schoolvisie (incl. missie, waarden en overtuigingen, competenties, gedrag en omgeving) onderzocht en perspectiefrijk voor de toekomst uitgewerkt (wat wil ik, wat willen wij?).
 • Je hebt je persoonlijke (talentgerichte) leiderschap (van visie tot en met gedrag in je omgeving) verder ontwikkeld en daardoor op een passende wijze jezelf, je team en alle andere actoren weten te inspireren, te sturen en te evalueren (wat kan ik en wat doe ik?).
 • Op individueel niveau onder andere: verdieping van je zelfbeeld , doordachte keuzes (eigen regie), minder kans op burn-out of stress, meer vitaliteit, werkplezier, zelfvertrouwen en veerkracht, met als resultaat hogere productiviteit.
 • Op team-/organisatieniveau onder andere: weten waar je als team en school voor staat (visie/missie), betere samenwerking en inzet van talenten, meer werkplezier  en betrokkenheid, minder verloop, verzuim en fouten/falen en betere opbrengsten. Kortom, optimale en duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid.
 

Reacties
"Het inzicht in mijn drijfveren is op een andere manier aangesproken en bevestigd.”
“Heb veel over mezelf geleerd, waar ben ik op mijn plek en hoe komt dat.”
“Ik weet nu welke weg ik in moet slaan, in tegenstelling tot Alice in Wonderland.”
“De training zorgt voor veel zelfreflectie en een verdieping in inzicht en handelen.”
“Deze leergang zet je aan het denken over je eigen positie, je werk en je manier van werken, de interactie met de omgeving en over het waarom en de manier van reageren en doen van mensen. De kennis die ik heb opgedaan, blijft lang ‘nasudderen."


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
De leergang Talentvol leiderschap is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor het professionaliseringsthema ‘Persoonlijk leiderschap’ en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via formeel leren.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: 't Mannetje & Co

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Paul ’t Mannetje
't Mannetje & Co

Contactpersoon

Marieke van Leeuwen
Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap 

m.vanleeuwen@avs.nl 
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png