Home » Academie » Trainingen en masterclasses » Personeelsbeleid en financiën » Stimulerend beoordelen, het gesprek

Stimulerend beoordelen, het gesprek

Het beoordelingssysteem is prima in orde in uw school en niets staat u in de weg om een beoordelingsgesprek te hebben met uw medewerkers. Maar toch komt het er niet van. De afspraak ligt er, maar kennelijk is er toch nog een struikelblok om het als vanzelfsprekendheid te zien als afronding van de gesprekkencyclus. Waar ligt die blokkade? Als eindverantwoordelijke heeft u vragen die u graag opgelost wilt zien. Een goed systeem en een prima voorbereiding verdienen een vaardige gesprekspartner. U krijgt  antwoorden op onderstaande vragen. Daarnaast is er voldoende ruimte om in te gaan op uw vragen.
Kernvragen:
 • Wat is het doel van de gesprekken?
 • Wat is het verschil tussen de diverse soorten gesprekken?
 • Is het mogelijk en raadzaam om gesprekken te combineren?
 • Hoe maakt u goede (SMART) afspraken en hoe volgt u deze?
 • Hoe bereidt u zich voor?
 • Hoe brengt u structuur aan in het beoordelingsgesprek?
 • Hoe beoordeelt u objectief of in ieder geval zo objectief mogelijk?
 • Hoe voert u een (lastig) beoordelingsgesprek?
 • Hoe krijgt u boven tafel wat uw medewerker echt wil?
In deze training staan de vaardigheden en sturing in het gesprek centraal:
 • vergroten gespreksvaardigheden als STARmethodiek, actief luisteren en het geven van gevoelsreflecties als middel om openheid te stimuleren;
 • stimuleren vaardigheid in het achterhalen van de drives van medewerkers;
 • leren geven en ontvangen van feedback;
 • effectief leren afronden van een beoordelingsgesprek.
Tijdens de training werken we met praktijkcasussen, een acteur en videoregistratie.

 

Reacties
‘Duidelijke uitleg en feedback. Ook humor.’
‘Eerst laat ik het zinken… en dan ga ik er voortvarend mee aan het werk!’

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png