Home » Academie » Advies op maat » Leiderschaps- en organisatieontwikkeling » Revisie van de visie?

Revisie van de visie?

Is de visie op onderwijs en opvoeding met regelmaat uitgangspunt van reflectie en bijgesteld handelen? De school- of stichtingsvisie blijft het uitgangspunt van handelen voor iedere medewerker, is de legitimatie van het bestaansrecht en bovendien de onderscheidende profilering op de krapper wordende markt.
Spreken over de visie, is spreken over het vak, over de uitoefening daarvan en de kaders van denken over opvoeding en onderwijs. Dit is ook spreken over waarden en het daaruit voortvloeiende pedagogisch en onderwijskundig handelen. Het ontwikkelen of reviseren van de visie is een teamvormende activiteit bij uitstek en niet alleen voor het team: de AVS hanteert een methode waarin ouders en kinderen een integraal onderdeel uitmaken van de visieontwikkeling. Met inspirerende resultaten!

Visieontwikkeling met besturen, directeuren en een dwarsdoorsnede van de totale organisatie in het kader van strategisch beleid? Laat u eens bijpraten over de mogelijkheden van zo’n teamvormend visietraject waarin vakmensen, ouders en leerlingen een bijdrage leveren.

 


Inschrijven

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte?
Neem dan contact op met de AVS, Vera Ruitenberg, adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png