Home » Academie » Trainingen en masterclasses » Personeelsbeleid en financiën » Progressiegerichte waarderende ontwikkelgesprekken

Progressiegerichte waarderende ontwikkelgesprekken

Nieuw!

Richting geven aan groei en florerende leerkrachten!
 
Iedereen is erbij gebaat dat leerkrachten/medewerkers gemotiveerd uit de gesprekken met hun leidinggevende komen. Inmiddels weten we uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen heel goed wat werkt. Door informatieoverdracht, oefeningen en feedback dragen wij dat graag aan u over.
 
Deze eendaagse training biedt kennis en inzicht in de (wetenschappelijke) achtergronden van de progressiegerichte en waarderende aanpak. Na deze dag bent u in staat deze gesprekken voor te bereiden, te voeren en te evalueren. Tevens heeft u actiepunten ten aanzien van uw eigen rol en gespreksvaardigheden geformuleerd. Daarnaast bent u in staat deze werkwijze toe te passen binnen de afgesproken werkwijze(n) van uw bestuur/schoolorganisatie.
 
Werkwijze en opbrengst:
In één intensieve dag lichten we in eerste instantie, na een positieve kennismaking, kort de achterliggende theorie en de mogelijke aanpak van deze gesprekken toe waarna u gaat oefenen met elkaar op basis van de eigen praktijk. De dag bestaat voor maximaal 20 procent uit (praten over de) theorie en voor 80 procent uit aan de slag gaan, feedback geven en ontvangen, en evalueren. U heeft aan het eind van deze dag concrete ervaring opgedaan, een aantal acties vastgelegd die betrekking hebben op uw eigen groei en ontwikkeling en een aantal acties die te maken hebben met de progressiegerichte en waarderende manier van gesprekken voeren.

 


Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: 't Mannetje & Co

Trainer(s)

Paul ’t Mannetje
't Mannetje & Co

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png