Home » Academie » Advies op maat » Onderwijs en schoolomgeving » Project Versterking medezeggenschap

Project Versterking medezeggenschap

De landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders hebben het Advies ‘goede medezeggenschap’ uitgebracht. Het advies is een uitvloeisel van de evaluatie van de Wms in 2012. Daarbij werd geconstateerd dat verbeteringen in de uitvoering van de Wms nodig waren. Het project Versterking Medezeggenschap heeft tot doel deze verbeteringen te realiseren. Dit project liep tot 1 januari 2016 en is met drie jaar verlengd. Het advies vormt het uitgangspunt voor het project. Ontwikkelvraagstukken met betrekking tot versterking medezeggenschap kunnen via het aanvraagformulier (zie hieronder) worden ingediend. Begeleiding of advies is onder voorwaarden kostenloos. Uiteraard brengt de adviseur in deze bijeenkomsten de specifieke rol van schoolleiders voor het voetlicht.

Geïnteresseerd?
Meld u aan via de link: www.infowms.nl/versterking-medezeggenschap/ondersteuning

 


Inschrijven

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte?
Neem dan contact op met de AVS, Vera Ruitenberg, adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010

Contactpersoon

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png