Home » Academie » Advies op maat » Personeelsbeleid en financiën » Professioneel Taakbeleid

Professioneel Taakbeleid

De normjaartaak in het primair onderwijs wordt in de praktijk op verschillende wijzen opgevat en toegepast. In een adviesgesprek lichten we de (CAO PO) regels en afspraken toe waar de schoolorganisatie zich aan dient te houden. Verder komen ook de verschillende facetten van de dagelijkse onderwijspraktijk aan de orde. U kunt ook gebruikmaken van het door de AVS uitgebrachte instrument ‘Normjaartaak’, waarin we voor leidinggevenden van de school inzicht geven in het onderwerp aan de hand van een zeer praktische aanpak. Daarvoor dient u een aantal items uit te zoeken dat u nodig heeft om de normjaartaakberekening te kunnen toepassen. We hanteren (inter)actieve werkvormen waarbij we gebruikmaken van (voorbeelden uit) uw eigen schoolpraktijk. Hierbij werkt u met eigen materiaal en een rekenmodel.

Na dit traject beschikt u over voldoende kennis over het omgaan met en het toepassen van de normjaartaak op uw school.

 


Inschrijven

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte?
Neem dan contact op met de AVS, Vera Ruitenberg, adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png