Leergang Professioneel kapitaal en uplifting leadership

Opwaartse kracht in de school


Innovatie en creativiteit zijn dringend nodig om te kunnen werken aan de uitdagingen van deze tijd


Het realiseren van kwalitatief hoogstaand onderwijs met hoge opbrengsten kan alleen als we bereid zijn te investeren in de mensen die het werk doen. Het thema van de eerste twee dagen is het ontwikkelen van ‘professioneel kapitaal’. Daarbij dient het accent te verschuiven van het menselijke naar het sociale kapitaal, van de focus op het individu naar focus op het team als geheel. Voor de schoolleider betekent dit: van de dansvloer naar het balkon.
Andy Hargreaves heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar leiderschap in excellente organisaties. Welk leiderschap maakt in zeer goed functionerende organisaties het verschil?
Hij komt tot vijftien variabelen die in het Engels allemaal beginnen met een F.

Deze vijftien FF-en komen in het boek ‘Uplifting Leadership’ in hun onderlinge samenhang aan bod en ze worden verbonden met belangrijke thema’s van deze tijd, zoals het ontwikkelen van professioneel kapitaal en recente inzichten in veranderingsprocessen.

Programma

dag thema inhoud
1 Professioneel Kapitaal 1
 
Uitgangspunten voor het ontwikkelen van professioneel kapitaal aan de hand van het gelijknamige boek van Hargreaves en Fullan. Welke rol spelen leiders bij het ontwikkelen van professioneel kapitaal? Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
2 Professioneel Kapitaal 2
 
Nadere uitwerking van de drie soorten kapitaal: menselijk kapitaal, sociaal kapitaal en besluitvormingskapitaal. De rol van de leider en de samenhang tussen deze drie vormen. Professionele samenwerking of samen werken aan professionaliteit?
3 Uplifting Leadership 1 Achtergronden van het onderzoek naar zeer goed functionerende organisaties. Overzicht van de 15 FF-en. Nadere verkenning en uitwerking van Uplifting Leadership. De betekenis voor het werk van schoolleiders.
4 Uplifting Leadership 2 Verkennen en uitwerken van deel 2 van Uplifting Leadership. Reflectie op het eigen leiderschap en het opstellen van enkele leerdoelen voor de komende periode. Leidraad voor dag 3 en 4 is het boek ‘Uplifting leadership’ van Andy Hargreaves.
5 Stratosphere en veranderingsprocessen 1
 
Succesvolle en minder succesvolle veranderingsprocessen. Veranderingen in lerende scholen. De verbinding maken tussen technologie, nieuwe didactiek en veranderingen in het systeem.
6 Stratosphere en veranderingsprocessen 2
 
Centraal staan twee recente boeken van Fullan: Change Leader en Stratosphere. Belangrijkste uitgangspunten. Zeven inzichten van Michael Fullan en de gevolgen daarvan voor leiderschap.

 Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
‘Professioneel kapitaal en Uplifting Leadership’ van Natuurlijk Leren is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en is opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor het professionaliseringsthema ‘Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling’ en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via formeel leren.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: Natuurlijk leren

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Jan Jutten
Natuurlijk Leren

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap 

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png