Leergang Praktische filosofie voor schoolleiders

Verruim je toekomstvisie en ontwikkel je persoonlijk leiderschap

Een originele reis

Het onderwijs leidt op voor een wereld die we nog niet kennen. Ook in de klassieke oudheid maakten filosofen zich zorgen over de toekomst, over maatschappelijke vraagstukken, godsdienst, gewelddadige heersers, vrije burgers, waar ze zich wel en niet druk over moesten maken en vooral ook: over hoe ze jonge mensen moesten ontwikkelen en vormen. In deze leergang kijken we hoe we meer vorm en inhoud kunnen geven aan dit brede vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch, verbeeldend en professioneel ‘denken, voelen en doen’ hand in hand gaan. We maken een originele reis, die voor een ieder anders verloopt.

Kenmerken

 • Een originele reis in 9 dagen
 • Werken aan toekomstgericht onderwijs, vanuit de klassieke filosofie
 • Ontwikkelen van ondernemend gedrag en moed
 • Waarnemen, onderzoeken, luisteren, vragen stellen, begrijpen, nuanceren, kennis vergaren en … denken.

Wat zijn de opbrengsten?

 • Je hebt nieuwe originele ideeën, inzichten, wijsheden en beelden over vorming, opvoeding en het onderwijs van de toekomst opgedaan en verzameld;
 • Je hebt praktisch geoefend met vaardigheden als (diep) denken, aandachtig luisteren, observeren, oordelen en doen;
 • Je hebt nog beter leren omgaan met jezelf als leider, moed getoond en een relevante persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt;
 • Je hebt je eigen morele waarden en ethische drijfveren beter leren kennen en uitgesproken;
 • Je hebt middels het moreel beraad samen met anderen je gedachten kunnen vertalen naar een gedragen visie;
 • Je hebt een socratische houding leren ontwikkelen;
 • Je hebt geleerd een onderscheid te maken tussen ‘waarheden’ en ‘meningen’ en waarheidsvinding als instrument te gebruiken in dialogen over heikele onderwerpen;
 • Tot slot komt dit samen in reflectieverslagen, een presentatie en een essay over toekomstgericht onderwijs en bildung.

Programma

De leergang bestaat uit twee tweedaagsen met overnachting en vijf eendaagsen (inclusief avonddeel). Om goed af te stemmen op de individuele leerdoelen ontvangt iedere deelnemer, voorafgaand aan deze leergang, een korte vragenlijst. Soms vindt hierna ook een persoonlijk intakegesprek plaats.
 
Dag 1 en 2
Praktische filosofie, de toekomst en bildung.
Begeleiding: Dick Middelhoek en Erno Eskens
Locatie: ISVW, Amersfoort
 
Dag 3
Het vormen van deugden en het ontwikkelen van karakter.
Begeleiding: Dick Middelhoek en Pieter Vos
Locatie: AVS, Utrecht
 
Dag 4
Stellen van het filosofisch kompas.
Begeleiding: Dick Middelhoek en Ed Wijers
Locatie: AVS, Utrecht
 
Dag 5
Filosoferen met kinderen en grote mensen.
Begeleiding: Dick Middelhoek en Sabine Wassenberg (Kinderlogica) en/of Monique Fisher.
Locatie: AVS, Utrecht
 
Dag 6
Gelijkmoedig leiderschap.
Begeleiding: Dick Middelhoek
Locatie: AVS, Utrecht

Dag 7
Moreel beraad (oefenen). Wie zich wil voorbereiden op een wereld die er nog niet is, moet ook voorbereid zijn op de dilemma’s die ons wachten.
Begeleiding: Dick Middelhoeken Dick Kleinlugtenbelt
Locatie: AVS, Utrecht
 
Dag 8 en 9
Praktische filosofie, bildung, expressie en verbeelding, blik op de toekomst en meer…
Begeleiding: Dick Middelhoek, Marijn Moerman en Désanne van Bredero
Locatie: ISVW, Amersfoort
 
Deze leergang sluiten we af met een eindgesprek met twee soms drie deelnemers tegelijk. In dit gesprek blikken we samen terug naar de opbrengsten en kijken we naar de toekomst.

 

Reacties
‘Ik heb geleerd echt te luisteren naar wat de ander te vertellen heeft en de moed opgevat mijn onderwijs anders vorm te geven.’


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
De leergang ‘Praktische filosofie voor schoolleiders’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor de professionaliseringsthema's ‘Toekomstgericht onderwijs’ en 'Persoonlijk Leiderschap' en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via formeel leren.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: ISVW

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Contactpersoon


Dick Middelhoek

Marieke van Leeuwen
Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap 

m.vanleeuwen@avs.nl 
030-2361010

 

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png