Home » Academie » Trainingen en masterclasses » Leiderschaps- en organisatieontwikkeling » Power of 2

Power of 2

Over het waarom en hoe van succesvolle samenwerking
Goed samenwerken binnen uw directie- of managementteam is een van de sleutels tot succes. Het is belangrijk om daarbij regelmatig:

  • waardering naar elkaar uit te spreken;
  • stil te staan bij de samenwerking;
  • succes te vieren en succesfactoren te benoemen;
  • plannen te maken voor de komende periode en daarbij de taken slim (op basis van talenten/sterke punten) te verdelen.

Er is gedegen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat duidelijk aantoont welke aspecten van belang zijn voor optimale samenwerking. Wij laten u graag op een heel praktische wijze kennismaken met deze aspecten.
 
Samen met u en uw collega directie-/managementteamleden geven wij graag vorm aan deze inspirerende, ontspannen en zinnige tweedaagse op een prettige locatie.
Naar aanleiding van uw testresultaten en het bespreken van gedragsvoorbeelden verkrijgt u inzicht in de eigen talenten en de (aanvullende) talenten van de collega(s). Daarna maakt u als collega’s de balans op over de samenwerking tot nu toe met behulp van een criterialijst uit onderzoek van internationaal onderzoeksbureau Gallup met aandacht voor:

  • Wat is er al bereikt?
  • Wat kan er nog  bereikt worden om de samenwerking voor allen optimaal te doen werken?

 
Als onderdeel van het programma maakt een topsporter met behulp van zijn/haar verhaal en beelden het belang van optimale samenwerking op een andere manier duidelijk.
Mede gevoed door de nieuwe inzichten onderzoekt u samen uw plannen voor de komende periode en/of past ze daar waar nodig aan. Hierbij heeft u aandacht voor een mogelijk nog betere samenwerking, het benutten van aanvullende talenten/sterke punten, het realiseren van individuele groei en groei als team en het meer inzetten van de sterke punten en de mogelijke toepassing van het geleerde in de eigen organisatie.
 
Kortom, deze tweedaagse geeft een ‘boost’ aan een nog betere/fijnere samenwerking, meer (werk)plezier, een slimmere taakverdeling en daardoor betere resultaten.

 


Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: 't Mannetje & Co

Trainer(s)

Paul ’t Mannetje
't Mannetje & Co

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png