Home » Academie » Coaching en mediation op maat » Personal coaching

Personal coaching

In het werk van alledag is meestal geen tijd om echt stil te staan bij de persoonlijke beleving en innerlijke vragen van uw medewerkers. Het lijkt wel of de hectiek van de dag belangrijker is dan de diepere vragen van de medewerkers en van uzelf in uw school. Werken onder druk, geconfronteerd worden met situaties van onveiligheid, agressie of intimidatie gaan vaak ten koste van het werkplezier. Het kan zelfs leiden tot verlies van focus en mentale gerichtheid in het werk. De vraag waar u het eigenlijk allemaal voor doet, komt regelmatig op, maar in uw eentje kunt u die vraag niet of nauwelijks beantwoorden. Vragen rond bezieling en bezinning kan u gerichte steun bieden bij deze zoektocht. In een periode van een half jaar gaat u op zoek naar wat u bezielt, wat u drijft en hoe u dat opnieuw kunt verbinden met uw werk.

De gesprekken zijn erop gericht om de drijfveren los te zien van het eigen ego en door middel van gerichte opdrachten het contact met wat u werkelijk drijft weer te herstellen. De coach helpt om de verantwoordelijkheid bij gemaakte keuzes te nemen, maar stuurt niet op de inhoud.

U heeft een of meerdere vragen:

  • Voelt u zich minder energiek en ontbreekt het aan focus en productiviteit in uw werk? Personal coaching
  • Weet u zeker dat u meer in u heeft, maar komt dat er op een of andere manier niet uit?
  • Heeft u het gevoel dat u alle ballen tegelijkertijd in de lucht moet houden en komt u niet of nauwelijks aan uzelf toe?
  • Bent u niet in de gelegenheid om te veranderen van positie of baan, maar wilt u wel weer uw plezier in het werk terug?
  • Bent u door uw bevlogenheid in de problemen geraakt en wilt u niet weer in diezelfde valkuil stappen?
  • Zit u eigenlijk al te lang in deze functie en heeft u het gevoel dat u de hele complexiteit niet aankunt?
  • Worden er eisen gesteld aan uw functioneren die tot nu toe niet werden gesteld, en weet u niet hoe u deze nog in uw repertoire moet krijgen?

Een coachingstraject omvat vijf tot tien gesprekken van maximaal anderhalf uur, waarin we naast het voeren van gesprekken ook oefensituaties behandelen. U werkt met een logboek en reflectieopdrachten.

 


Inschrijven

Voor meer informatie neemt u contact op met de AVS, Vera Ruitenberg, via adviesopmaat@avs.nl.

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png