Home » Academie » Trainingen en masterclasses » » Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Natuurlijk willen alle medewerkers werken aan ouderbetrokkenheid, maar hoe krijg je ouders in beweging? Hoe ga je om met mondige ouders en hoe krijg je ouderbetrokkenheid op je school op een hoger plan? Immers kinderen worden beter van ouderbetrokkenheid. Of is het andersom: hoe raken medewerkers zó betrokken op ouders dat ouders zich constructief opstellen zodat het in elk geval (nog) minder werkstress maar ook minder werkdruk (tijd) kost. Een training van 2 dagen die schoolleiders op basis van theorie, onderzoek en opdrachten heel veel praktische tools geeft om samen met je collega’s ouderbetrokkenheid effectief en efficiënt vorm te laten geven.

Opbouw training
De eerste dag bestaat voornamelijk uit theorie: wetenschappelijke inzichten worden gelinkt aan vele praktijkvoorbeelden van de trainer maar vooral ook van de deelnemers zelf.
 
Tussen dag 1 en dag 2 ga je op jouw eigen manier aan het werk met één hele praktische opdracht: namelijk hoe ga je ouderbetrokkenheid op uw school in de komende tijd vormgeven. Je krijgt daarvoor tools (onder andere het splinternieuwe Basisboek Coördinator Ouderbetrokkenheid) en maakt een PowerPointpresentatie die je op dag 2 aan jouw medecursisten presenteert. Daarnaast loopt je wellicht tegen (praktische) vragen aan over ouderbetrokkenheid in de praktijk, of het nu om medewerkers, ouders of bijvoorbeeld implementatie van andere vormen van ouderbetrokkenheid gaat. Deze vragen kunt je tussen dag 1 en 2 bij de trainer indienen, die hij gebruikt als input voor de tweede bijeenkomst.
Tijdens de tweede dag presenteert je jouw eigen aanpak hoe je ouderbetrokkenheid naar een hoger plan tilt op jouw school. Gedegen, creatief en passend bij je eigen school. Van de andere cursisten ontvangt je feedback, zodat jouw plan nóg beter wordt. Daarnaast worden alle vragen behandeld die je of jouw medecursisten hebben ingebracht tussen de eerste en de tweede dag.

Leerdoelen van deze training:

  1. je weet wat ouderbetrokkenheid inhoudt en kent de belangrijkste onderzoeken over ouderbetrokkenheid;
  2. je kent de verschillende modellen om ouderbetrokkenheid structureel en duurzaam vorm te geven op hun school en maakt jouw keus of en met welk theoretisch model je ouderbetrokkenheid op uw school wilt vormgeven;
  3. je vertaalt deze keus in een plan om ouderbetrokkenheid op jouw eigen school te vergroten;
  4. je leert hoe je ouderbetrokkenheid in kunt zetten om van jongs af aan het eigenaarschap van de leerling te vergroten;
  5. je weet hoe je en jouw collega’s effectief en efficiënt met ouders kunnen samenwerken;
  6. je reflecteert op de huidige vormen van ouderbetrokkenheid op jouw school (startgesprekken, tienminutengesprekken) op basis van de (oorspronkelijke) bedoeling van deze vormen en maken keuzes welke vormen zij willen (blijven) inzetten;
  7. je bent u (nog) meer bewust van het eigen handelen van de professional in de samenwerking met leerlingen en ouders;
  8. je ontdekt dat het meeste gedrag van ouders een afspiegeling is van het teamgedrag, en je weet hoe je de cultuur bínnen de school zodanig kunt beïnvloeden dat er een effectieve en veilige cultuur met- en tussen ouders ontstaat;
  9. je hebt (nog meer) kennis van de verschillende etnische achtergronden van ouders en de gevolgen voor het vormgeven van ouderbetrokkenheid en hoe je die verschillen in kunt zetten;
  10. je leert hoe je collega’s kunnen enthousiasmeren om werk te maken van ouderbetrokkenheid in het belang van het kind.

Download de Whitepaper Ouderparticipatie

Whitepaper-2001201600_1.png

 


Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: Peter de Vries

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png