Home » Academie » Trainingen en masterclasses » » Onderhandelen

Onderhandelen

Hoe bereik ik wat ik wil in het kader van de nieuwe CAO?

In de nieuwe CAO PO 2019 – 2020 is opgenomen dat elke werkgever verplicht is voor 1 augustus 2020 zijn functiegebouw te actualiseren. Hierbij overweegt de werkgever of nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn. Indien nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn, wordt besloten welke functiebeschrijvingen worden gehanteerd. Dat betekent dat je als schoolleider in de positie komt dat je moet onderhandelen over je arbeidsvoorwaarden en je functiewaardering.

Om je een goede onderhandelingsvaardigheden aan te leren biedt de AVS een ééndaagse training Onderhandelen aan, specifiek gericht op schoolleiders. Daarbij ligt de nadruk op de vaardigheden. Je oefent praktijksituaties met een acteur en collega schoolleiders en daarmee bereik je in jouw eigen onderhandelingen optimaal resultaat!

Resultaat:

 • Je bent in staat om onderhandelingen effectief te voeren
 • Je brengt je onderhandelingsvaardigheden naar een hoger niveau
 • Je bent in staat onderhandelingen doelgericht voor te bereiden
 • Je bent in staat om je communicatiestijl af te stemmen op de onderhandelingspartner

 
Programma:

 • Harvard methode win-win onderhandelen
 • Eigen praktijksituaties
 • Onderhandelingsstrategieën
 • Doelgerichte voorbereiding van onderhandelingen
 • Oplossingen zoeken in wederzijds belang
 • Beste resultaat met oog voor de relatie
 • Inzicht in eigen gedrag en effecten daarvan op de ander
 • Persoonlijke actieplan

 
Deze training is specifiek gericht op onderhandelingsvaardigheden. Heb je een inhoudelijke vraag over de CAO? Neem dan contact op met onze helpdesk. Uiteraard kunnen voor aanvang van de training ook inhoudelijke vragen worden gesteld. Deze proberen we voor of na de trainingsdag te (laten) beantwoorden.

Indien mogelijk kunnen wij deze training ook regionaal aanbieden. Wij kijken naar de herkomst van de inschrijvingen en nemen dan contact met je op.

 


Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: Yvon van der Kroft - Training & coaching

Trainer(s)

Yvon van der Kroft
Yvon van der Kroft - Training en coaching

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png