Home » Academie » Advies op maat » Leiderschaps- en organisatieontwikkeling » Omgaan met agressie

Omgaan met agressie

Sinds onze directeur is aangevallen, durf ik niet meer alleen in het gebouw te werken.

Ik vind speciaal onderwijs hartstikke leuk, maar ik voel me soms bedreigd door onze leerlingen.

Vanavond hebben we ouderavond en dan voel ik me zo onveilig bij ons op school.

Herkent u deze uitspraken? Agressie binnen de schoolmuren. Boze ouders, agressieve leerlingen, een onveilige omgeving. Het komt steeds vaker voor en het taboe erop wordt gelukkig steeds minder. Maar het is niet eenvoudig om er binnen uw school en team een goede weg in te vinden. Een team waarbinnen deze uitspraken voorkomen, is in feite een beschadigd team. Gevoelens van onveiligheid en angst moeten worden weggenomen. Uw medewerkers hebben daar recht op.
Een veilige werkplek en een open team geven de collega’s bovendien de kans om zich professioneel te ontwikkelen. Negatieve emoties staan de ontwikkeling van uw team in de weg en kunnen een hoog ziekteverzuim een groot personeelsverloop, teruglopende leerlingenaantallen en verdeeldheid binnen het team veroorzaken.
Ook als uw school geen negatieve gevolgen heeft ondervonden van toegenomen agressie, is deze maatwerktraining geschikt om uw team weerbaarder te maken. Voorkomen is beter dan genezen.
In een (incompany) tweedaagse kunnen we aandacht besteden aan: communicatie binnen en buiten de school; soorten agressie; agressie als zinvolle emotie; hoe te handelen na incidenten; (in)directe slachtofferhulp; begeleiding van het schoolteam; agressieprotocollen en anti-agressiebeleid. We maken gebruik van een professioneel acteur en een agressiespecialist. Individuele begeleiding van uw medewerker(s) door gecertificeerde coaches tijdens of na de training is mogelijk.

 


Inschrijven

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte?
Neem dan contact op met de AVS, Vera Ruitenberg, adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png