Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap

Een loopbaanoriëntatie plus


U oriënteert zich op een bestuurlijke rol als volgende stap in uw carrière en u wilt daarin meer inzicht verkrijgen


U oriënteert zich op een bestuurlijke rol als volgende stap in uw carrière en u wilt daarin meer inzicht verkrijgen. We bieden u de gelegenheid om, verspreid over een half jaar, vanuit theorie en praktijk meer kennis te krijgen van de inhoud en de complexiteit van een functie als onderwijsbestuurder.
Daarbij vindt doorlopend reflectie plaats op uw persoonlijke waarden, drijfveren en visie gericht op de centrale vragen: Hoe ziet een bestuurlijk profiel er uit? Wil ik een bestuurlijk leider worden? Past bestuurlijk leiderschap bij mij?

Dit oriëntatietraject kent de volgende onderdelen:
  • Persoonlijk intakegesprek;
  • Individuele waardentest en tweedaagse inzake persoonlijk leiderschap (Spiral Dynamics);
  • Vier dagen in de praktijk meelopen met een onderwijsbestuurder buiten de eigen organisatie;
  • Theorie, verdieping en intervisie rondom bestuurbaarheid van organisaties en symbolische, richtinggevende en technischuitvoerende rollen van bestuurlijk leiderschap (4 eendaagsen);
  • Onderwijsbestuurders als gastsprekers, naast ervaren kerndocenten;
  • Reflectiedocument en eindpresentatie;
  • Max. 15 deelnemers.
Na afloop heeft u een helder perspectief op bestuurlijk leiderschap en weet u in hoeverre een bestuurlijke rol aansluit op uw persoonlijke drijfveren en ambities.
 

Reacties
‘Het verhaal van de bestuurder heeft mij een goed beeld gegeven van de dagelijkse praktijk en de uitdagingen waar je voor staat.’

‘Ik heb nog meer leren nadenken over mijn toekomst. Ik denk dat ik steeds dichter kom bij wat ik daadwerkelijk wil en kan.’

‘Ik heb een schat aan informatie, indrukken, uitdagingen, lectuur et cetera opgedaan.’

‘Goed om middels spiral dynamics een goed beeld te krijgen van je leiderschapskwaliteiten. Een goede basis om nu op door te gaan.’


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
De leergang 'Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor de professionaliseringsthema's ‘Persoonlijk leiderschap’ en 'Wildcard' en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via formeel leren.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Jasper Rienstra
Mooi Boos / CHE Synnervate
Hartger Wassink
Stichting NIVOZ / Adviesbureau ‘De Professionele Dialoog’.

Contactpersoon

Marieke van Leeuwen
Programmamanager AVS Academie

m.vanleeuwen@avs.nl 
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png