Home » Academie » Opleidingen en leergangen » Opleiding Middenkader

Opleiding Middenkader

Verkenning van leiderschap

Wilt u weten of leidinggeven iets voor u is of wilt u goed toegerust zijn voor uw taak als leidinggevende? Wilt u voor de directie als sparringpartner fungeren? En wilt u voor uw collega’s een rolmodel en een direct-leidinggevende zijn die dicht bij de dagelijkse onderwijspraktijk staat? In deze leergang vult u uw kennis aan op alle domeinen van uw school (organisatie, onderwijs, personeel, facilitaire zaken, cultuur).
Leiderschap bestaat in verschillende gradaties. Natuurlijk heb je de formele leider, vanzelfsprekend het leiderschap in het managementteam, maar denk ook aan leiderschap als fenomeen dat bij iedereen in de organisatie in verschillende mate aanwezig is. Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en gespreid leiderschap is essentieel in iedere school(organisatie). Het is voor het leiderschap in de school belangrijk dat deze professionals goed worden toegerust om hun taken met succes te vervullen.

Het middenkader vervult als het ware een scharnierfunctie in de school. Deze functie is onmisbaar. Enerzijds bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van vastgesteld beleid, anderzijds signaleert u binnen het primaire proces zaken die voor de beleidsontwikkeling van belang zijn. Voor de schoolleider is de middenmanager een welkome gesprekspartner, die de taal van leidinggeven spreekt en weet wat er zich afspeelt in de directiekamer, maar zich ook kan verplaatsen in wat er in de school gebeurt. Veel collega’s hebben deze leergang, die de AVS al een aantal jaren verzorgt, met plezier en resultaat afgerond. Voor sommige deelnemers heeft dit geleid tot een stap richting het schoolleiderschap.

Opbouw
Deze achtdaagse leergang is opgebouwd van binnen naar buiten: eerst komt het persoonlijk leiderschap (leiding geven aan je eigen leven en werk) aan bod, daarna de buitenkanten van het domein. Het eerste deel mondt uit in het bewust worden van wie je in het werk wil zijn en wil betekenen (het Wie). Het tweede gedeelte gaat meer over de praktijk van alledag op een aantal belangrijke gebieden en hoe dat goed te doen (het Hoe en Wat).

Kenmerken
Twee belangrijke elementen zijn:

 • het bijhouden van reflectieverslagen van elke bijeenkomst waaruit duidelijk wordt waar u mee aan de slag gaat en wat u (nog even) laat liggen.
 • het uitvoeren van een actieonderzoek waarbij u leiding geeft aan een groepje collega’s in een ontwikkelings- of verandertraject binnen de organisatie.

Andere programmaonderdelen die aan bod komen:

 • Situationeel leiderschap (Hershey & Blanchard);
 • Managerial Grid (Blake & Mouton);
 • 8 stappen van verandermanagement (John Kotter);
 • De belangrijkste eigenschappen van effectief persoonlijk en publiek leiderschap;
 • Een persoonlijk statuut;
 • Timemanagement;
 • Effectief vergaderen;
 • Basis van financiën en doelbewust begroten;
 • Presenteren van het actieonderzoek en presentatietechniek.

Opbrengsten
U weet of leidinggeven iets voor u is (of niet). U bent beter toegerust uw huidige werk te doen. U bent een betere gesprekspartner voor uw directeur. Er is meer (gedeeld) leiderschap in de organisatie. U bent een ervaring in leidinggeven aan ontwikkelingen rijker wat een mogelijk effect heeft op de kwaliteit van de school.

Certificaat
Afronding van de leergang en uitreiking van het certificaat vinden plaats na voldoende beoordeling van alle uitgevoerde opdrachten die u weergeeft in uw portfolio. Met name de beoordeling van uw uitgevoerde actieonderzoek weegt daarin zwaar.

Trainer
De leergang die start in mei 2020 wordt door Tom Roetert gegeven. Vanaf september 2020 wordt de leergang door Jan Stuijver gegeven.

 

Reacties
‘Heel veel oh-momenten, waardoor ik het gevoel kreeg op de goede weg te zijn. Ook veel ideeën van anderen gehoord, over hoe dingen op hun werkplek gaan.’

‘Ik heb nu meer informatie over hoe ik een vergadering goed kan leiden. Ik heb dingen geleerd die ik zeker in mijn eigen onderwijspraktijk ga inzetten.’

‘Vooraf dacht ik bij financiën: "saai" en "niets voor mij". Na deze dag denk ik er heel anders over. Er is meer mogelijk dan ik dacht.’

‘Ik vond het heel waardevol om naar jezelf en je gedrag te kijken en hoe dat gedrag bij anderen over kan komen.’

‘Het talentenspel en de kernkwaliteiten waren waardevol om een beter inzicht in mezelf te krijgen.’


Gevalideerd door het Registerleraar
De Leergang Middenkader met registratienummer Hn5zbwHwBj is valide bevonden door de registercommissie en staat gewaardeerd met 160 registeruren. De leergang is opgenomen in registerleraar.nl.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Gevalideerd door het Registerleraar

Trainer(s)

Contactpersoon

Marieke van Leeuwen
Programmamanager AVS Academie 

m.vanleeuwen@avs.nl 
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png