Home » Academie » Trainingen en masterclasses » Leiderschaps- en organisatieontwikkeling » Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!

Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!

Als meerscholendirecteur wordt van u verwacht leider te zijn van twee of meer verschillende basisscholen met hun eigen cultuur en onderwijsconcept. Dat vraagt aan de ene kant strategisch sturen en leidinggeven op afstand, maar aan de andere kant zicht- en herkenbaarheid als leider. Dat vergt een heel andere denkwijze over uw eigen taakstelling. Tijdens deze training krijgt u handvatten hoe u dat kunt leren. Hoe u strategisch beleid van de scholen uitzet en tegelijkertijd de verschillen tussen de scholen respecteert. U geeft leiding aan de implementatie, zowel top-down als bottom-up, en op zo’n wijze dat dit op de verschillende scholen gedragen wordt. De specifieke leiderschapscompetenties die dit vraagt komen aan bod en de vraag hoe u die verder kunt ontwikkelen.
Ten slotte brengen we recente ontwikkelingen in het onderwijs onder de aandacht, zoals de 21st century skills en de mogelijkheden die zulke ontwikkelingen geven. De eendaagse biedt een afwisseling van inhoudelijke kennis, uitwisseling van meningen en ervaringen en situatiegerichte opdrachten.
 

Reacties
‘Veel geleerd van de do's en don'ts omtrent de meerscholendirecteur’

‘Ik ben erg blij met de tips en tools die zijn aangereikt. Prettige variatie in werkvormen.’

‘Prikkelende opmerkingen van de cursusleider, die over veel kennis en kunde beschikt.’

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png