Home » Academie » Coaching en mediation op maat » Mediationvaardigheden voor schoolleiders - op maat

Mediationvaardigheden voor schoolleiders - op maat

Vroeger werkte een directeur van een (basis-) school in zijn eigen kleine schoolsamenleving: er waren leerlingen en leerkrachten waar de directeur mee te maken kreeg. Soms waren er conflicten, maar die konden meestal eenvoudig en vrij direct worden opgelost.

In de huidige situatie hebben directeuren te maken met een hele andere constellatie: een bestuur van de overkoepelende onderwijsgroep, mondige leerlingen, mondige leerkrachten en zeker ook mondige ouders! Al deze participanten hebben hun eigen belangen en een directeur moet als een soort controlerende middenvelder al die belangen herkennen en erkennen. Hij wordt vaak uitgenodigd om een ‘kant‘ te kiezen in allerhande conflicten en tegelijkertijd moet hij met iedereen een zo goed mogelijke relatie behouden. Voorwaar geen makkelijke positie!

Mediationvaardigheden kunnen helpen om dit beter te laten verlopen. Het kunnen inzetten van mediationvaardigheden kan de-escalerend werken, zodat een conflict wordt voorkomen. Is er al een conflict, dan kunnen mediationvaardigheden worden ingezet om de communicatie tussen conflictpartners weer op gang te brengen.

Voor deze mediationvaardighedentraining is de AVS een samenwerking aangegaan met The Lime Tree, een gerenommeerd trainings- en mediationinstituut. Een ervaren trainer/mediator van The Lime Tree geeft samen met een ervaren mediator/adviseur van de AVS een training (twee eendaagsen) mediationvaardigheden, specifiek gericht op schoolleiders. Een korte greep uit de onderwerpen:

  • Bejegening;
  • Eerst begrijpen, dan begrepen worden;
  • Emotionele reflectie: met name ruimte laten voor emoties als teleurstelling en ontevredenheid;
  • Uw eigen conflictstijl;
  • Zorgen en belangen benoemen;
  • Begrip en acceptatie creëren;
  • De-escalatie van spanningsvelden;
  • Omgaan met moeilijke mensen/grof taalgebruik/persoonlijke verwijten;
  • De kracht van sorry;
  • De rol van oordeel.
 


Inschrijven

Voor meer informatie neemt u contact op met de AVS, Vera Ruitenberg, via adviesopmaat@avs.nl.

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png