Home » Academie » Trainingen en masterclasses » Personeelsbeleid en financiën » Loopbaanbezinning voor uw team(s)

Loopbaanbezinning voor uw team(s)

“Ik ben nu in de vijftig en ga echt merken dat ik ouder word, alle kinderen vind ik druk en veranderingen bedreigend.”

“Ik ben pas 37 jaar oud en als ik denk dat ik nog dertig jaar moet lesgeven, slaat de schrik me om het hart. Misschien wil ik het onderwijs wel uit!”

Herkent u deze gevoelens of uitspraken?

Misschien denkt u het zelf wel eens of hoort u het uw collega’s soms zeggen. Het zijn de gedachten en gevoelens die iedereen soms heeft. Zorgelijk wordt het, zodra bij iemand deze gevoelens en gedachten regelmatig terugkomen. Sommige mensen staan ermee op en gaan ermee naar bed. Dan is het misschien tijd om eens stil te staan bij uw plezier in het werk. In deze tweedaagse training (twee afzonderlijke dagen of een tweedaagse als incompany) krijgen u en uw team de tijd om eens stil te staan bij uw werk en u te bezinnen op uw leven(sfase). U kunt uzelf als directeur aanmelden, maar natuurlijk ook uw collega’s, uw schoolteam en een groep leerkrachten. In het kader van IPB en POP-gesprekken of leeftijdsbewust personeelsbeleid kan deze training medewerkers weer inspiratie en plezier in het werk geven. Het aantal door de wol geverfde  professionals op uw scholen is groot. Dat betekent echter niet dat zij zich ook hebben bekwaamd in het maken van bewuste loopbaankeuzes die zowel voor henzelf als voor de organisatie het meest gunstig zijn. In roerige tijden kan het lonend zijn eens stil te staan bij een aantal vragen over de eigen inzetbaarheid, nu en in de toekomst. 
Vitale medewerkers leveren betere prestaties en zijn minder vaak ziek. Daar heeft u als organisatie veel baat bij. Voor veel medewerkers speelt de vraag hoe ze kunnen doorwerken op een prettige en productieve manier. Daarbij ligt de focus op het aanspreken van hulpbronnen die het werkvermogen en de vitaliteit kunnen vergroten. Naast enkele praktische opdrachten over uw werk en hoe u daarin staat, krijgt u in deze training tevens kennis over de levensfase waarin u verkeert en inzicht in uw eigen levensloop. Samen met andere deelnemers gaat u in verschillende werkvormen onderzoeken hoe u in het leven en in het werk staat. U krijgt zicht op uw talenten en motieven in uw werk. Samen maakt u een Persoonlijk Ontwikkel Plan. Op dag één krijgt u een leuke en persoonlijke ‘huiswerkopdracht’ mee voor dag twee.
 
Doelen die we nastreven zijn: bewustwording van de levensfasen en werkplezier, kennis van actuele theorieën hieromtrent en het voorkomen van het vastlopen in de loopbaan. Na afloop krijgt u een uitdraai van de persoonlijke scan Vitaal in je Werk mee. Hierin is het groepsoverzicht van de resultaten geanonimiseerd.

 


Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png