Home » Academie » Advies op maat » Personeelsbeleid en financiën » Integraal Personeelsbeleid

Integraal Personeelsbeleid

“We hebben alle beleidsstukken en protocollen klaar, iedereen weet ervan, toch gaat onze gesprekkencyclus niet draaien.”
“Onze directeuren zijn onzeker over het voeren van beoordelingsgesprekken.”
“Dossiervorming van ons personeel vindt niet plaats. Als er iets gebeurt, sta ik met lege handen.”

Herkent u deze uitspraken? Een goed personeelsbeleid voeren is één van de hoofdtaken van een directeur. In het register van de SBL-competenties dient elke leerkracht zich in te schrijven vóór 2018. Het individuele dossier voor de werknemer moet leiden tot een bekwaamheidsdossier.

De inhoud van dit traject is afhankelijk van de fase waarin uw school zich bevindt op het gebied van IPB. Na een gezamenlijke analyse van de stand van zaken binnen uw school/ scholen, kiezen we de meest geschikte vorm. Indien het personeelsbeleid voor verbetering vatbaar is, gaat u meteen aan de slag met het opzetten van een goed personeelsbeleid. Dat wil zeggen: het beleid is helder, de benodigde protocollen zijn aanwezig en iedereen is overtuigd van de noodzaak. We besteden aandacht aan de gesprekkencyclus (pop-, functionerings- en beoordelingsgesprekken); gesprekstechnieken (mogelijk met inzet van een acteur); het personeelsbeleidsplan; de functiemix; SBL- en/of competenties van het Schoolleidersregister PO; dossiervorming en personeelsadministratie. Doelstelling is dat deze personeelszaken een natuurlijk en goed ingericht onderdeel vormen van het dagelijkse werk.

 


Inschrijven

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte?
Neem dan contact op met de AVS, Vera Ruitenberg, adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png