Home » Academie » Trainingen en masterclasses » Onderwijs en schoolomgeving » Inspectiebezoek: een verantwoorde zelfevaluatie

Inspectiebezoek: een verantwoorde zelfevaluatie

Nieuw!

In hoeverre is een school ook de school die zij wil zijn of zegt te zijn en in hoe kan zij dit verantwoorden naar de inspectie?
 
Deze eendaagse training gaat over het waarderingskader 2017, handvatten voor de voorbereiding van het inspectiebezoek en over zelfevaluatie. Dit in de wetenschap dat de inspectie in het toezicht steeds meer uitgaat van de zelfevaluatie door schoolbesturen en scholen. In het nieuwe waarderingskader met de pijlers ‘waarborgen’ en ‘stimuleren’ is het een integraal onderdeel geworden.

Doen we de goede dingen? Doen we die dingen goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Wat gaan we nu doen? Verantwoording middels zelfevaluatie is een planmatige activiteit waar we tijdens deze eendaagse aandacht aan besteden.

Hoe houdt de schooldirecteur regie op het bezoek van de inspecteur op school en op welke wijze zorgt hij/zij voor een effectieve informatie-uitwisseling met zijn/haar bestuur? Hoe organiseert hij de voorbereiding in samenspraak met de intern begeleider en het team?

 

Reacties
‘De eendaagse over het inspectietoezicht zou je iedere schooldirecteur toewensen’

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png