Home » Academie » Advies op maat » Overig » Inrichting van de medezeggenschap

Inrichting van de medezeggenschap

Nu het werken met de WMS al weer een tijdje aan de gang is, kan het goed zijn om al dan niet samen met de (G)MR en het bestuur te bespreken wat de ervaringen zijn en of er wensen zijn voor verandering of aanpassing. Staan alle betrokkenen op dezelfde manier in het proces? Zijn er fricties, onduidelijkheden over taken en rollen of ideeën voor verandering? Wilt u gebruikmaken, meer dan tot nu toe, van de flexibele invulling van medezeggenschap? Hoe is uw rol ten opzichte van de (G)MR? Zijn de leden van de (G)MR voldoende op de hoogte van hun taken en bevoegdheden? Moet het reglement worden aangepast of gewijzigd?  

Uw specifieke vragen en wensen staan centraal tijdens een studiedag of begeleidingstraject op maat.

 


Inschrijven

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte?
Neem dan contact op met de AVS, Vera Ruitenberg, adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png