Leergang Herontwerp voor toekomstig onderwijs

Innoveren vanuit een ondernemende en onderzoekende houding

De vraag of er geïnnoveerd moet worden, is passé. De noodzaak om te veranderen is ieder moment voelbaar door de dagelijkse stroom van informatie die ons via de media bereikt. Wat geven we kinderen mee om in deze 21ste eeuw aardige, vaardige en waardige burgers te worden, om zelfstandig en vanuit eigenaarschap, vertrouwen en verantwoordelijkheid een bijdrage te kunnen leveren aan de steeds ‘complexere’ samenleving?

De vraag of er een herontwerp moet komen, is niet meer aan de orde. Het komt sowieso. Deze leergang benadert het herontwerp vanuit het ’WHY - WHAT - HOW‘. De basis voor de ontwikkeling ligt bij een contextanalyse van het sociale domein van het kind. Het gaat om de combinatie van voorzieningen en de rol van het onderwijs in de ontwikkeling van het kind. Rolvervaging (blurren) in het sociale domein wordt de norm. We leven niet meer in een hiërarchisch gestuurde samenleving. Netwerken en connectivity zijn de standaard. Voor het kind en zijn gezin leidt dit bijvoorbeeld tot integraliteit, divergeren en een steeds meer integraal curriculum afgestemd op de behoefte van het kind. Standaard methodes, meer van hetzelfde, zijn niet toereikend. Herontwerpen van het sociale domein betekent gebruikmaken van innovatieve krachten van buiten het onderwijs, technologische mogelijkheden en het flexibiliseren van de organisatie (voorbij het lesstofjaar-klassensystemen dat ons gebracht heeft waar we nu staan).

Willem Lamers, deelnemer voorjaar 2017 :
De twee intensieve dagen Herontwerp voor Toekomstig Onderwijs zijn wat mij betreft van toegevoegde waarde in het proces waarin ik volop zit. De leergang kwam op het goede moment, met mooie voorbeelden en inspirerende woorden. Voor mij waren belangrijke ingrediënten voor het toekomstgericht onderwijs: het jaarklassensysteem dat doorbroken moet worden voor een effectievere instructie en begeleiding, het meer gepersonaliseerd maken van het leren met o.a. een effectieve rol van het ICT, het (cruciale) eigenaarschap van het eigen leren en een leerlinggestuurde kennisconstructie die het wereldverkennende onderwijs verrijkt.”

Opbouw en opbrengsten
De leergang bestaat uit vijf dagdelen, verspreid over twee dagen. De eerste dag is een lange dag inclusief avondprogramma. De leergang verzorgen we op verschillende locaties in Nederland. Een vast programmaleider leidt de leergang en er worden gastdocenten uitgenodigd.

De eindopdracht leveren de deelnemers enkele weken na de tweede dag aan bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap. Daarna ontvangen de deelnemers het certificaat. De deelnemers krijgen toegang tot een besloten Google Drive-map waarin de werkmaterialen van de leergang staan. Op deze Google Drive posten de deelnemers zelf hun eigen introductiefilmpje, het profiel, de reflectieverslagen en huiswerkopdrachten (inventarisatie op school, contextanalyse ICT/innovatie/sociale domein, markt- & concurrentieanalyse, vergelijking met andere besturen en andere branches). Deze opdrachten voeren de deelnemers buiten de contacturen uit.
De leergang wordt afgesloten met een analytisch reflectieverslag van 1.000 tot 1.250 woorden.

Valentine de Ruyter, deelnemer voorjaar 2017:
“De frisse bries van een nieuwe Lente voor het Leren. Tijdens deze leergang wentel ik me in het uitdagende netwerk van de twee projectleiders. Vijf dagdelen gevuld met een prikkelende playlist van informatie die gedeeld wordt door enthousiastelingen. Je voelt de frisse bries van de nieuwe Lente voor het Leren langs je oren strijken. Die windvlaag gaat wat mij betreft over netwerkontwikkeling, over het ontmoeten van inspirators, over samen delen, over de kunst van IKC-ontwikkeling, over hoe het Onderwijs van de Toekomst eruit kan zien en dit verhaal dan laten vertellen door ánderen, door veelkleurige ervaringsdeskundigen. Het rijke relaas is overladen met een saus van gedrevenheid: je voelt de ambitie en motivatie om kinderen (en ons) verder te brengen. De trots van mijn team groeit, de bereidheid om mee te doen groeit mee. Het gaat om het voelen van de urgentie, de connectie, dat teamleden de meerwaarde zien, en daarom de moeite willen nemen zich erin te verdiepen. Zijn wij als school de badkuip achter de zeilboot in de ontwikkeling van een kind? Of juist de staart van de vlieger? Staat de wind goed? Of moeten we een ventilator aanzetten? Het gaat om het vertellen van het goede verhaal: blijf dit vertellen en delen. Een verhaal levert energie op, “Tell a story to people who want to hear it”. …en dit is precies waarvan ik nog eens twee dagen mocht genieten. Dank daarvoor!”

Meer ervaringen lezen van oud-deelnemers

 

Doel

De kern van de leergang is:
• Het verkennen van de Why, What en How
• Het duiden van de trends en scenario’s in onze samenleving
• Het geven van een stand van zaken rond de technologische mogelijkheden en inzetbaarheid in het onderwijs
• Het leren van good practises
• Het vaststellen van (minimale) voorwaarden voor innovatie
• Het onderzoeken van de betekenis voor het kind, de medewerkers, de manier van leidinggeven, de inrichting van de organisatie

De leergang biedt geen kant- en- klare oplossingen. Het is een zoektocht naar een herontwerp van het leren en de ontwikkeling van kinderen. We geven zicht op ontwikkelingen die zich nu afspelen in organisaties, het bedrijfsleven en in de samenleving. De kernvraag is: wat betekent dit voor mijn handelen als leidinggevende in een school?Resultaten

De leergang bestaat uit vijf dagdelen les (een keer van 09.30 – 21.30 uur en een keer van 09.30 – 16.30 uur), verspreid over twee dagen. De leergang verzorgen we op drie locaties in Nederland. Twee vaste projectleiders leiden de leergang en er zijn enkele gastdocenten uitgenodigd. Het programma waarin de inhoud van de dagdelen, de voorbereiding en het ‘huiswerk’ zijn uitgewerkt zijn beschikbaar. De eindopdracht leveren de deelnemers enkele weken na de tweede dag aan bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap. Daarna ontvangen de deelnemers het certificaat.


Voorbereiding

De deelnemers krijgen toegang tot een besloten google-drive-map waarin de werkmaterialen van de leergang staan. Op deze Googledrive posten de deelnemers zelf hun eigen introductiefilmpje, het profiel, de reflectieverslagen en huiswerkopdrachten (inventarisatie op school, contextanalyse ICT/innovatie/sociale domein, markt- & concurrentieanalyse, vergelijking met andere besturen en andere branches). Deze opdrachten voeren de deelnemers buiten de contacturen uit (let op! De voorbereiding van de lesdagen vereist een behoorlijke tijdsinvestering). Na inschrijving ontvangen de deelnemers nadere informatie over de opdrachten die ter voorbereiding op de lesdagen moeten worden gemaakt. De LHTO wordt afgesloten met een analytisch reflectieverslag van 1.000 tot 1.250 woorden.

Reacties
‘Vooral nieuwe inzichten opgedaan voor toekomstgericht onderwijs.’

‘ICT ontwikkelt zich sterk, maar het blijft belangrijk om goed te kijken wat je wil en wat het apparaat ook kan.’

‘De bijeenkomst was voor mij een bevestiging. Het zien van de bevlogenheid en het enthousiasme waarmee werd gesproken was inspirerend en liet zien: zo kan het en zo werkt het!’


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
De leergang ‘Herontwerp Toekomstgericht onderwijs’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor het professionaliseringsthema ‘Toekomstgericht onderwijs’.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: S3

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Contactpersoon

Marieke van Leeuwen
Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap 

m.vanleeuwen@avs.nl 
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png