Home » Academie » Trainingen en masterclasses » » Gespreksvaardigheden

Gespreksvaardigheden

Wat wil ik bereiken in mijn gesprek?

Goede gespreksvoering binnen uw team is een van de sleutels tot succes en de basis voor een goede samenwerking. Maar wat als het gesprek iets spannender of moeilijker wordt?
 
Samen met jouw collega deelnemers gaan we aan de slag met het thema leiderschap en authenticiteit in communicatie, gericht op assertiviteit en empathie. Tijdens de trainingsdag is er veel ruimte voor praktijkvoorbeelden en eigen inbreng.
Na de training heb je:

  • meer zicht op en handelingsbekwaamheid in communicatie ook als dit lastiger wordt
  • meer zich op hoe om te gaan met de beleving van (on)macht
  • meer zicht op eigen grenzen van eigen handelen
  • een beeld van je handelen binnen je eigen werkarena en een voorbeeld rol van de schoolleider.
 


Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: Groeifabriek

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png