Leergang Gespreid leiderschap

Samen op weg naar een lerende organisatie

Gespreid leiderschap is niet de nieuwe leiderschapsstijl, geen woord voor een nieuw type leiderschap en ook geen kant-en-klaar recept om effectief leiding te geven. Het is een manier om naar de dagelijkse gang van zaken binnen een organisatie te kijken. En het is zeker de manier om recente ontwikkelingen in uw organisatie een goede plek te geven, zoals de kracht van samen leren, samen onderzoeken en samen werken aan onderwijskwaliteit en het voeren van een goede dialoog daarover.

Binnen scholen hoeft leiderschap namelijk niet alleen bij één formele leider te liggen. Leiderschap kan genomen worden op basis van ervaring, taak of deskundigheid van een teamlid en op diverse momenten. Door naar leiderschap te kijken als een proces, geeft u de organisatie een kans om een lerende organisatie te worden. Een organisatie die gemakkelijker meebeweegt met wat de maatschappij van de school vraagt. Het proces van gespreid leiderschap vraagt om een flexibele en lerende cultuur en om een structuur die leren, onderzoeken en samen zorgdragen voor kwaliteit mogelijk maakt.
 
In deze leergang gaat u zelf het recept samenstellen voor gespreid leiderschap in uw organisatie. In deze leergang wordt u in aanraking gebracht met de belangrijkste bouwstenen voor een lerende organisatie en maakt u diepgaand kennis met het proces van gespreid leiderschap en wat dit voor uw persoonlijke leiderschap betekent.

Kenmerken

  • Een spannende kijk op leiderschap via een drijfverentest van Management Drives.
  • De leergang bevat vijf contactdagen gericht op inspiratie en feedback.
  • U werkt aan uw eigen leiderschaps- en organisatievraagstuk.
  • U ontvangt een basispakket van literatuur en informatie. U kunt uw eigen volgorde samenstellen.
  • U integreert de diverse aangereikte bouwstenen tot een organisatie(her)ontwerp dat toepasbaar is voor de eigen context.
  • U ontmoet andere schoolleiders en werkt ongemerkt aan een collegiaal netwerk.

Opbouw

De leergang is opgebouwd uit 5 contactdagen en een groot deel zelfstudie van in totaal 140 uur.
 
Dag 1 staat in het teken van het concept gespreid leiderschap: wat is dat en wat maakt het anders dan alle opvattingen over leiderschap tot nu toe? U als deelnemer werkt tijdens deze bijeenkomst zowel aan uw kennisbasis, alsook aan reflectie op uw eigen leiderschap via de drijfverentest van Management Drives en uw eigen brede omgeving.  Tussen dag 1 en 2 werkt u aan een grote zelfstudieopdracht waarin u voortbouwt op het geleerde van dag 1.
 
Dag 2, 3 en 4 staan in het teken van een organisatie(her)ontwerp met als doel het concept gespreid leiderschap een plaats te geven in de eigen context. U ontwerpt een organisatie die het leren, onderzoeken en leiderschap nemen faciliteert. U ontwerpt een adequate visie en bijpassende structuur- en cultuurinterventies. Tijdens de leergang bieden de twee grote hoofdthema’s cultuur en structuur een kapstok voor uw (her)ontwerp. U neemt een groot aantal organisatieonderdelen stevig onder de loep en ontwikkelt deze door, in het kader van het mogelijk maken van gespreid leiderschap en de lerende organisatie. Voor ieder organisatieonderdeel zijn er lespakketten voor u samengesteld, die informatiebronnen zoals literatuur, filmpjes, modellen, maar ook opdrachten voor zelfonderzoek in de eigen organisatie en reflectie op de eigen aanpak bevatten. U bepaalt zelf de volgorde (op basis van relevantie) waarin u de lespakketten doorneemt. Uiteindelijk maakt u een (her)ontwerp voor uw eigen organisatie, waarin u toewerkt  naar een meer lerende organisatie via het proces van gespreid leiderschap, kennis- en organisatieontwikkeling. Tussen de contactdagen door werkt u verder aan uw herontwerp door de aangeboden en eventuele additionele informatie bij het beantwoorden van uw herontwerpvragen te betrekken.
 
Dag 5 staat in het teken van integratie, waarin u de diverse antwoorden op de deelonderwerpen samenvoegt tot een geheel. Zo geeft u met een voorstel van (her)ontwerp antwoord op het leiderschaps- en organisatievraagstuk waarmee u aan de leergang begon en op de ongetwijfeld extra vragen die er tijdens de leergang gerezen zijn.
 
De docent begeleidt u bij de vragen die u heeft terwijl u de weg naar uw herontwerp bewandelt. U maakt kennis met diverse concepten en achtergronden die over gespreid leiderschap en de lerende organisatie gaan, zoals een onderzoekende houding, de werkplek als leerplek, samen zorgdragen voor kwaliteit, het leren en werken in een leergemeenschap, het begeleiden van het proces en de rolneming van de formele schoolleider hierbij.
 
De vijf contactdagen van deze leergang staan uiteraard ook in het teken van inspiratie en feedback op de voortgang. Inspiratie komt voort uit de relevante en prikkelende invalshoeken die samen (met de docent en de andere deelnemers?) ontdekt worden. Het geven van (peer)feedback organiseert de docent van de leergang. Uiteraard verzorgt de docent de inhoudelijke inleiding op de hoofd- en deelthema’s en de werkwijze tijdens de bijeenkomsten, de inhoudelijke feedback en ook de persoonlijke begeleiding bij het leerproces.

Opbrengsten

U krijgt tijdens deze leergang een gedegen kennisbasis rondom het concept gespreid leiderschap. U weet waar u naar toe wilt groeien, wat dit u en uw organisatie oplevert en waar de kansen en belemmeringen liggen. U gaat uw organisatie (her)inrichten, zodat het leren een structurele plaats krijgt in een lerende kwaliteitscultuur.

Na afronding van deze leergang heeft u een op maat gemaakt herontwerp voor uw organisatie. Hiermee bent u klaar om met de juiste stappen en interventies gespreid leiderschap in uw organisatie in te brengen en op weg te gaan naar een lerende organisatie. Een organisatie die helemaal klaar is voor de 21e eeuw, waar mensen met plezier en vanuit al hun talenten werken en leren, waar het leren leuk, waardevol en duurzaam is voor iedereen die wil meedoen, een organisatie in flow met een uitstraling die werkt als een magneet!

 Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor twee professionaliseringsthema’s: ‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘Kennis en kwaliteitsontwikkeling’.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: Dair Academy

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Brigit van Rossum
Dair Academy

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap 

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png