Home » Academie » Coaching en mediation op maat » Executive coaching

Executive coaching

“Ik heb vele jaren gewerkt aan de staande organisatie, het richten en inrichten is achter de rug, de lijnen zijn duidelijk, het agglomeraat van scholen heeft zich hervonden in de totale organisatie en dan wordt er een nieuw appèl gedaan op mijn leiderschap en op mijn stijl van aansturing, het vitaal houden en doorontwikkelen van de organisatie.”

Bovenstaand citaat is regelmatig de uitgangspositie van een algemeen directeur / bestuurder die een sparringpartner vraagt in het reflecteren over het eigen handelen in een vrij solitaire positie. Deze eindverantwoordelijke functie met een groot handelings- en verantwoordingsmandaat kent zijn eigen dilemma’s en overwegingen waarbij zorgvuldigheid centraal staat, evenals het doordenken van het eigen referentiekader van waaruit gedacht en gehandeld wordt. De executive coach is de neutrale en objectieve gesprekspartner die u in uw eigen kracht houdt en zet, verheldert en structureert,vraagt en verdiept. De coach werkt met u aan gestelde doelen en te behalen resultaten om u te laten genieten van het effect op uzelf en op de organisatie, want dat heeft het!

De coach heeft ervaring, kennis en kundigheid om diverse modellen en uitgangspunten te convergeren tot de vorm en werkwijze die bij u past en effect sorteert. Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen in een complexe context van deel- en algemene belangen. Vanuit de eigen kracht worden tips, tricks en tools toegevoegd aan uw handelingsrepertoire.

U heeft een of meerdere vragen:

  • Is er balans tussen functie, persoonlijkheidsontwikkeling en uw waarden in het leven?
  • Wilt u met meer lef uw eigen waarden naar buiten brengen en deel laten worden van uw organisatie?
  • Heeft u behoefte aan iemand die uw zakelijke omgeving kent en die op een nuchtere en heldere manier helpt de diepere aspecten van u als mens en als leidinggevende bespreekbaar te maken?
  • Ligt u onder vuur in de organisatie en zoekt u ondersteuning om deze periode goed door te komen?
  • Worstelt u met een dilemma waar andere inzichten bij nodig kunnen zijn om tot een betere balans of uitkomst te komen?
 
Vorm
In een uitgebreid intakegesprek aan de hand van een checklist brengen we uw vragen, sterke en minder sterke kanten in kaart. Hierdoor heeft u scherper in beeld wat precies de vragen zijn. Aan de hand daarvan kijken we naar die vorm van coaching die het best bij u en uw specifieke vragen past. Ook stemmen we met u de werkwijze af. Na elk traject volgt een evaluatie. Aan de hand daarvan geven we u een persoonlijk en schriftelijk advies. Het basisprincipe is: uw vraag is de start voor ontwikkeling.Inschrijven

Voor meer informatie neemt u contact op met de AVS, Vera Ruitenberg, via adviesopmaat@avs.nl.

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png