Home » Academie » Trainingen en masterclasses » Leiderschaps- en organisatieontwikkeling » Effectief en efficiënt vergaderen (incompany)

Effectief en efficiënt vergaderen (incompany)

Iedereen wil effectief vergaderen. Vaak zijn deelnemers te veel of te lang aan het woord. Afdwalen van het onderwerp bevordert het resultaat bepaald niet. Een groot misverstand is ook dat de deelnemers denken dat de voorzitter verantwoordelijk is voor de vergadering en de kwaliteit ervan. Elke deelnemer is daarvoor verantwoordelijk. Hoe maakt u dat duidelijk en welke aanpak is daarvoor handig? U leert het in deze training.

Aan de orde komen:
  • het doel van vergaderen;
  • vergaderprocedures;
  • behalen van resultaat;
  • communiceren op het juiste niveau;
  • effectief sturen van vergaderingen;
  • een duidelijke agenda en actielijst opstellen;
  • leren onderbreken;
  • effectief communiceren;
  • leren omgaan met lastige vergadersituaties;
  • betrokkenheid en creativiteit.
Tijdens deze eendaagse krijgt u informatie waarmee u uw vergaderstijl herkent (en ook die van anderen) en verbetert. We bekijken de verschillende rollen die tijdens een vergadering worden ‘gespeeld’. We sluiten de 
dag af met het maken van een persoonlijk plan van aanpak. Tevens oefenen we ter plekke het vergaderen in enkele lastige situaties.
 

Reacties
‘Ik heb een hele andere kijk op vergaderen gekregen.’

‘Prikkelend, herkenbaar en stimulerend om over te gaan tot verandering.’

‘Goede praktijkvoorbeelden en prettig rollenspel.’

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png