Home » Academie » Advies op maat » Leiderschaps- en organisatieontwikkeling » Cultuuronderzoek: professioneel perspectief

Cultuuronderzoek: professioneel perspectief

In de praktijk van alledag blijken er diverse aanleidingen te zijn om in te zetten op een cultuuronderzoek. Onder cultuur verstaan we het geheel aan (professioneel) gedrag, gewoonten, rituelen, ontmoetingsvormen en werkwijzen dat een organisatie zo specifiek maakt, met uitspraken als:

“Dat is nu typisch onze cultuur!”
“We willen zo graag naar een professionele cultuur!”
“Ik ben nieuw hier als directeur en een cultuuronderzoek lijkt me een goede start als een soort röntgenfoto van de organisatie.”

Hoe kun je wenselijke gedragsveranderingen inzetten? Het is zinvol actueel en gewenst organisatiegedrag in beeld te brengen. We onderzoeken de ruimte voor verdere ontwikkeling naar een professionele cultuur.

Een cultuuronderzoekadvies bieden we altijd volledig op maat aan vanuit specifieke kerndomeinen die de organisatie zelf aanvult en inbrengt; medewerkers vinden de eigen vraagstelling terug in de vragenlijst. Mogelijke werkwijze: individuele gesprekken met medewerkers en/of optioneel met ouders en leerlingen. Inclusief rapportage met concrete aanbevelingen met perspectief.

 


Inschrijven

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte?
Neem dan contact op met de AVS, Vera Ruitenberg, adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png