Home » Academie » Advies op maat » Personeelsbeleid en financiën » Van Teambuilding naar Teamwork

Van Teambuilding naar Teamwork

“Ik zou wel willen, maar de anderen werken niet mee!”
“Waarom moeten we dat veranderen? Het gaat toch al jaren goed zo.”
“Iedere vergadering bij ons kost zoveel energie, die kunnen we beter in ons werk steken.”

Herkent u deze uitspraken? Op de één of andere manier lukt het niet het team in beweging te krijgen. U wordt er als teamlid en leidinggevende soms moedeloos van.

Individuele initiatieven zijn er wel, maar ze verzanden in een interne stroperigheid die elke vernieuwing lijkt tegen te houden. Soms zijn er zelfs verschillende groepen en bedrijfsculturen binnen één team. Wat is er nog mogelijk om de groep als geheel in beweging te krijgen in hun denken en hun handelen? Een prettig samenwerkend team heeft een positief effect op het schoolklimaat en de professionele cultuur binnen de school. Samenwerken begint bij het individu. Het beeld dat u van uzelf heeft, bepaalt de interactie met uw collega. In overleg met u, stellen we een trainingsprogramma op maat samen voor uw schoolteam(s). Mogelijke onderwerpen: communicatie, professioneel gedrag, kernkwaliteiten, competenties, kritiek geven en ontvangen.

 


Inschrijven

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte?
Neem dan contact op met de AVS, Vera Ruitenberg, adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png