Home » Academie » Advies op maat » Personeelsbeleid en financiën » De CAO-PO: nieuw en anders

De CAO-PO: nieuw en anders

De cao bevat een pakket eigentijdse arbeidsvoorwaarden, ontwikkeling: loopbanen, levensfases, professionalisering; prestaties: kwaliteit van onderwijs en van werken; tijd: werktijden, roosters, verlof; rollen en taken: afspraken op de werkvloer, rolverdeling. Tijdens de op maat studiedag over de CAO PO staan we stil bij de inhoud van deze cao. Maar ook bij onderwerpen als: Wat heeft dit alles voor invloed op uw eigen organisatie en op de inzet van de medewerkers? En uiteraard staat daarbij centraal wat dit nu allemaal betekent voor uw dagelijkse schoolpraktijk. Aan het einde van de dag heeft u zicht op de betekenis en achtergronden van de meeste artikelen uit de CAO PO en op de relatie die de cao heeft met andere (onderwijs)wet- en regelgeving. U kunt denken aan de volgende werkvormen: college, afgewisseld met dialoog, discussie, vragen en praktijkopdrachten.

 


Inschrijven

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte?
Neem dan contact op met de AVS, Vera Ruitenberg, adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png