Leergang Bouwen aan een lerende school - Werken met de vijf disciplines in de dagelijkse praktijk

Werken met de vijf disciplines in de dagelijkse praktijk


We leren veel van elkaar en doen concrete ideeën op voor werkvormen in de eigen praktijk


De programmaonderdelen van deze leergang zijn nauw verbonden met de vijf disciplines van de lerende school. Elke discipline wordt  concreet vertaald naar werkvormen, interventies en acties die leiders ondernemen om van hun school of stichting een lerende organisatie te maken. Daarbij leggen we nadrukkelijk een relatie met recente inzichten over leiderschap, zoals die van Andy Hargreaves, Otto Scharmer en Michael Fullan. Deelnemers krijgen achtergrondinformatie, worden uitgenodigd om tussen de bijeenkomsten in dingen uit te proberen en te reflecteren op hun eigen gedrag. We leren veel van elkaar en doen concrete ideeën op voor werkvormen in de eigen praktijk. In samenwerking met:  Natuurlijk leren.

Programma

Dag 1: Waarom doen we wat we doen?
Waar gaan we voor met zijn allen? Een gezamenlijke missie, visie en waarden ontwikkelen. Van moetisme naar moreel besef.

Dag 2: Praten over elkaar of met elkaar?
Ontwikkelen van goede communicatie en samenwerking.

Dag 3: Onze waarheden!
Omgaan met mentale modellen: van “zo is het” naar “zo zie ik het”.

Dag 4: Horizontaal leren.
Werkvormen voor teamleren: ontwikkelen van sociaal kapitaal.

Dag 5: Systeemdenken deel 1.
Eerst begrijpen, dan pas ingrijpen!

Dag 6: Systeemdenken deel 2.
Van een lineaire naar een cyclische taal.

 

Reacties
‘Sommige zaken zijn zo simpel dat je denkt: waarom ben ik daar zelf niet opgekomen? Dan merk je pas goed hoe vast je zit in een bestaande structuur, in je vak, je school.’


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
De leergang ‘Bouwen aan een lerende school’ van Natuurlijk Leren is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en is opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor het deelthema ‘Professionele Leergemeenschap’ (behorende bij het professionaliseringsthema “Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling”) en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via formeel leren.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: Natuurlijk leren

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Jan Jutten
Natuurlijk Leren

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap 

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png