Home » Academie » Trainingen en masterclasses » Personeelsbeleid en financiën » Begroten met beleid, de basis

Begroten met beleid, de basis

Biedt lumpsum u meer keuzevrijheid? Al die plannen en ook nog een meerjarenbegroting maken, kan dat eenvoudiger? Hoe maakt u een integrale begroting, inclusief formatie en investeringen, die aansluit op uw schoolplan? Om inkomsten en uitgaven in de pas te laten lopen, is het zaak zorgvuldig te begroten/ budgetteren en financieel overzicht te hebben en te houden. Bovendien krijgt u inzicht in de mogelijke keuzes die u zelf kunt maken.

Tijdens de eendaagse komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de functies van de begroting, de verdelingsinstrumenten en de handvatten voor de budgettering;
  • het opstellen van de begroting aan de hand van een casus die is gebaseerd op herkenbare praktijksituaties. U gaat aan de slag met de voorbereiding en de realisering van de begroting;
  • het opstellen van de meerjarenbegroting personeel, inclusief de benodigde reserveringen;
  • het opstellen van de investeringsplannen op het gebied van ICT, meubilair en onderwijsleerpakket;
  • het actualiseren van de begroting op basis van de meest recente vergoedingsbedragen.

We wisselen plenaire presentaties af met praktijkopdrachten. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om uw vragen te stellen en met uw collega-directeuren ervaringen uit te wisselen.

Na de eendaagse heeft u een eerste oriëntatie gekregen op financiën en bent u in staat een constructieve bijdrage te leveren aan de samenstelling van de begroting en het omzetten van deze begroting in budgetten. U bent een goede gesprekspartner voor uw leidinggevende (de bovenschools directeur of bestuurder belast met financiën) of uw medezeggenschapsraad.

 

Reacties
‘Veel praktische adviezen.’

‘Prettige sfeer, grote betrokkenheid, een enthousiaste coach en ondersteuning op maat.’

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Trainer(s)

Joke Walraven
Leeuwendaal

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png