Leergang Begrijpen vóór ingrijpen: systeemdenken in een lerende school

Systeemdenken in een lerende school

Deze vier dagen over systeemdenken zijn met name bedoeld voor leiders die zich willen verdiepen in de rijke mogelijkheden van de vijfde discipline. Systeemdenken is het vermogen om relaties te zien en daardoor de werkelijkheid beter te begrijpen. Hoe beter we begrijpen, hoe effectiever we kunnen ingrijpen. Door systeemdenken zien we het totaalbeeld, niet slechts de details. Ook hebben we oog voor de wijze waarop onderdelen in een school elkaar beïnvloeden en op elkaar reageren en zijn we beter in staat om het systeem in positieve zin te veranderen. Systeemdenken is één van de kerncompetenties van leiders in onze tijd. In samenwerking met: Natuurlijk leren.

Programma
 
Dag 1 Inleiding in systeemdenken
De taal en de hulpmiddelen voor de school en voor de klas. Wat is systeemdenken? Waarom systeemdenken? Welke werkvormen worden er bij systeemdenken toegepast? Werken met vormgevers en gedragspatroongrafieken: theorie en praktijk. Toepassingsmogelijkheden in het team en in de klas.
Dag 2 De systeemtaal: cyclisch denken en werken met causale lussen
De taal van het systeemdenken: leren werken met samenhangen, relatiecirkels en vooral met causale lussen. Casussen uit de praktijk leren omzetten in systeemtaal om ze beter te begrijpen.
Dag 3 Klassieke systeemverhalen en causale lussen: archetypen
Speciale causale lussen: archetypen. Wat kun je ermee in de school? Leren werken met archetypen aan de hand van casussen uit de school. We gaan praktisch aan de slag om de taal goed te leren.
Dag 4 Symptomen of problemen? Werken met de ijsberg
Vervolg van het werken met archetypen. Symptomen of problemen? De kracht van de ijsberg: in zes lagen complexiteit leren begrijpen. Toepassingsmogelijkheden van dit praktische hulpmiddel met casussen uit de school.

Douwe Bilder, directeur van CBS De Regenboog in De Bilt, volgde de leergang Begrijpen voor ingrijpen afgelopen schooljaar en deelt zijn bevindingen: “Voordat ik de leergang ging volgen was systeemdenken voor mij intrigerend, maar ook wat ongrijpbaar. Na dag 1 werd duidelijk dat dit iets was waarnaar ik (onbewust) al op zoek was geweest. Nog niet eerder heeft een relatief korte leergang (4 dagen) bij mij zoiets duurzaams in gang gezet. Ik heb nieuwe inzichten en praktische tools en modellen opgedaan, die mij helpen in mijn rol als schoolleider van een lerende organisatie. Ik ben door de leergang echter ook anders naar de wereld om me heen gaan kijken. Systeemdenken helpt me om meer grip te krijgen op de complexe wereld waarin we leven en de effecten van mijn handelen binnen deze complexiteit. Uiteindelijk heeft het systeemdenken mij zelfs geholpen om mijn missie in het onderwijs (opnieuw) helder te krijgen. Een mooiere opbrengst had ik me niet kunnen wensen. Trainer Jan Jutten is kundig, gericht op de theorie én de praktijk en bovenal inspirerend!” 
 
 Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
De Leergang ‘Begrijpen voor ingrijpen: systeemdenken in een lerende school’ van Natuurlijk Leren is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en is opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor het professionaliseringsthema ‘Toekomstgericht onderwijs’ en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via formeel leren.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.
In samenwerking met: Natuurlijk leren

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Jan Jutten
Natuurlijk Leren

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Academie

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png